Kaasmakerij Özgazi B.V. - Exporteur en producent van zachte witte kaas; feta-type.

Indamper voor vrijkomende wei.

Project Description

Kaasmakerij Özgazi heeft een indamper geplaatst, waardoor de vele tonnen vrijkomende wei bij het productieproces tot 30 procent kan worden ingedampt.

Ook heeft Özgazi de mogelijkheid om van derden wei te ontvangen en in te dampen. Met het indampproces worden het aantal transportbewegingen voor het vervoeren van de wei sterk gereduceerd. Het vrijkomende condenswater wordt opgevangen en gebruikt voor onder meer de voorreiniging in de CIP installatie.

Back to Top